STK500 bootloader

Bootloader pre ATMega1284P s inicializáciou cez sériový port. Netreba používať tlačidlo reset.

Program v AtmelStudiu Stk500boot je potrebné upraviť pre konkrétny typ aplikácie.

K tomu sú potrebné tieto programy: WinAVR, AtmelStudio a GUI4avrdude. Downloads: 5820x.

Zdrojový kód bootloadera: STK500v2i pre ATMega1284P a krátky návod.

USART 2 USB
Prevodník USART na USB (môže byť použitý ľubovoľný typ prevodníka)  

gui4avrdude setup STK500v2 with initialisation

Pre prenosové rýchlosti je "Default" 115200. Môžete zvoliť aj iné prenosové rýchlosti.
Port: vyrtuálny COM port prevodníka.

gui4avrdude program
Programovanie cez USB jednym kliknutím.

 Bootloader pre Atmega328p


Previous page: Xmega programmer using the USBasp device
Nasledujúca stránka: Mince