AVR úvod

Simple application with AVR (Jednoduché aplikácie s procesorom AVR) (ATMega8; 328P; 1284P, XMega128A3).

Programming language (Programovací jazyk): c (AVRGCC)

Environment to write, build and debug your applications written in C/C++ or assembly code. Atmel Studio 6 supports all 8- and 32-bit AVR, the new SoC wireless family, SAM3 and SAM4 microcontrollers. (Softvér na tvorbu programu v AVRGCC.): (jún 2016) AtmelStudio 7.0 (856Mb) or AtmelStudio 6.2 sp2_1548 (775Mb) [DOWNLOAD .exe] 

Very popular program for programming AVR chips with Fuse Calculator. (Softvér na napálenie programu do procesora, ktorý obsahuje aj Fuse Calculator.): GUI4avrdude v.2014.01.20  (12Mb) Downloads: 5898x [ DOWNLOAD GUI4avrdude .zip]

Another one programming software: Sinaprog 2.1 (9,28Mb) [DOWNLOAD .zip]

Driver for USBasp programmer. (Ovládač pre programátor USBasp.): USBasp driver v1.2.6 [DOWNLOAD .zip]

Manual to construct the USBasp programmer.
Programátor ATmega procesorov USBasp:  Návod na zostrojenie programátora ISP   [DOWNLOAD .pdf]  

Manual to construct the USBasp programmer for XMega processors.
Programátor XMega procesorov USBasp:  Návod na zostrojenie programátora PDI   [DOWNLOAD .zip]

Choosing the processor. (Výber procesora.)
Conditions. (Podmienky.):
1.( veľkosť) Flash, EEPROM and RAM  size. (min: 128k, 4k, 16k)
2. počet; aspoň 4x časovače, 6x PWM, 2x USART, 8x analógový vstup ADC(počet), I/O porty
Takže som vybral ATMega1284P.

PESNICKA


I am using (Používam) ATMega8, ATMega328p, ATMega1284p a ATxmega128a3. My old webpage.Nasledujúca stránka: Programátor AVR procesorov